ประชุมเตรียมงานประเพณีชักพระฯ 58

นายเอกพจน์ ยอดพินิจ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงานประเพณีชักพระ – ทอดผ้าป่า ฯ 2558 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 ตุลาคม 2558 – 1 พฤศจิกายน 2558  เพื่อมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ ประสานงาน กำหนดแผนงานการด้านต่างๆ โดยมีพนักงานเทศบาล ตัวแทนชุมชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักการศึกษา เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี