วันที่ 9 มิถุนายน 2558 โดย admin จำนวนผู้เข้าชม 231 ครั้ง

ส่วนพัฒนารายได้ สำนักการคลัง ออกเยี่ยมและจัดเก็บภาษีโรงแรมในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ ส่วนพัฒนารายได้ สำนักการคลัง ออกเยี่ยมและจัดเก็บภาษีโรงแรมฮิบบ๊อด ของนาวาอากาศเอกคณิต เสริมทรัพย์ บริเวณถนนศรีวิชัย ต.มะขามเตี้ย โดยได้รับการต้อนรับจากผู้ประกอบการเป็นอย่างดี

 

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail