ส่วนพัฒนารายได้ สำนักการคลัง ออกเยี่ยมและจัดเก็บภาษีโรงแรมในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ ส่วนพัฒนารายได้ สำนักการคลัง ออกเยี่ยมและจัดเก็บภาษีโรงแรมฮิบบ๊อด ของนาวาอากาศเอกคณิต เสริมทรัพย์ บริเวณถนนศรีวิชัย ต.มะขามเตี้ย โดยได้รับการต้อนรับจากผู้ประกอบการเป็นอย่างดี