อบรมให้ความรู้ป้องกันโรคไข้เลือดออก ในโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

วันที่ 15 มิถุนายน 2558 โดย admin จำนวนผู้เข้าชม 434 ครั้ง

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จัดอบรมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ในการป้องกันโรคไข้เลือดออก

เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จัดอบรมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ในการป้องกันโรคไข้เลือดออก ซึ่งเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ได้สนับสนุนวิทยากรและเจ้าหน้าที่งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ให้ความรู้ความเข้าใจ ร่วมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก พร้อมจัดนิทรรศการ โดยมีนายเอกพจน์ ยอดพินิจ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ได้ร่วมพบปะนักเรียน พร้อมได้ส่งมอบปลาหางนกยูงให้กับนายเจนจัด ภักดีไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา และตัวแทนนักเรียน เพื่อนำไปปล่อยในแหล่งน้ำต่อไป ทั้งนี้มีคณะครู นักเรียนประมาณ ๖๐๐ คน เข้าร่วม ณ อาคารบวรศิลป์ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

 

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail