สอบราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 8 ล้อ 2 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน (ไป จ.ศีรษะเกษ)

ดาวน์โหลดเอกสาร