ฝ่ายพัฒนารายได้ สำนักการคลัง เยี่ยมเยือนผู้ประกอบการบริษัทพลพัฒน์มอเตอร์

ฝ่ายพัฒนารายได้ สำนักการคลัง เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เยี่ยมเยือนผู้ประกอบการในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

pr2558-06-23 14-29-56

เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ ฝ่ายพัฒนารายได้ สำนักการคลัง เยี่ยมเยือนผู้ประกอบการบริษัทพลพัฒน์มอเตอร์ บริเวณถนนกาญจนวิถี เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับการชำระภาษีต่าง ๆ โดยได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี