ฝ่ายพัฒนารายได้ สำนักการคลัง เยี่ยมเยือนผู้ประกอบการอู่ศรีชฎาการช่าง

วันที่ 19 มิถุนายน 2558 โดย admin จำนวนผู้เข้าชม 438 ครั้ง

ฝ่ายพัฒนารายได้ สำนักการคลัง เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เยี่ยมเยือนผู้ประกอบการในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ฝ่ายพัฒนารายได้ สำนักการคลัง เยี่ยมเยือนผู้ประกอบการอู่ศรีชฎาการช่าง เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับการชำระภาษีต่าง ๆ โดยได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี

 

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail