ฝ่ายพัฒนารายได้ สำนักการคลัง เยี่ยมเยือนผู้ประกอบการอู่ศรีชฎาการช่าง

ฝ่ายพัฒนารายได้ สำนักการคลัง เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เยี่ยมเยือนผู้ประกอบการในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ฝ่ายพัฒนารายได้ สำนักการคลัง เยี่ยมเยือนผู้ประกอบการอู่ศรีชฎาการช่าง เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับการชำระภาษีต่าง ๆ โดยได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี