ฝ่ายพัฒนารายได้เยี่ยมเยือนผู้ประกอบการเหรียญชัยเพลส

ฝ่ายพัฒนารายได้ สำนักการคลัง เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เยี่ยมเยือนผู้ประกอบการในเขตเทศบาล

เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ ฝ่ายพัฒนารายได้ สำนักการคลัง เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เยี่ยมเยือนผู้ประกอบการเหรียญชัยเพลส บริเวณถนนศรีวิชัย