ปิดฉาก!!! การแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน เยาวชนและประชาชน ประจำปี 2558

วันที่ 27 มิถุนายน 2558 โดย Phusani เทศบาลนครสุราษฎร์ธายี จำนวนผู้เข้าชม 180 ครั้ง

 

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2558 นายสุฟ้าง แซ่หว่อง รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน เยาวชนและประชาชนเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2558 พร้อมมอบรางวัล

ให้ผู้ชนะในแต่ละประเภท ดังนี้ 1.ประเภทรุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี (ชาย) ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี B รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี A 2.ประเภทประชาชน ชนะเลิศ ได้แก่ อ๊อฟไซด์กาญจนดิษฐ์ รองชนะเลิศอันดับ 1 เสือโมบาย รองชนะเลิศอันดับ 2 นรังสิยา 3.ประเภทอาวุโส 40 ปีขึ้นไป ชนะเลิศ ได้แก่ สร้างสุขทีม รองชนะเลิศอันดับ 1 ตำรวจท่องเที่ยว รองชนะเลิศอันดับ 2 ชมรมฟุตบอลเทศบาล 4.ประเภทหน่วยงาน ชนะเลิศ ได้แก่ ค่ายวิภาวดีรังสิต รองชนะเลิศอันดับ 1 ภ.วจ.สุราษฎร์ธานี รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ทั้งนี้มีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก โดยการแข่งขันจัดระหว่างวันที่ 6- 27 มิถุนายน 2558 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนได้เล่นกีฬา ออกกำลังกาย ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ พัฒนาการเล่นกีฬาในระดับที่สูงขึ้น

 

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail