กิจกรรม ปั่น“ร้อยปี ร้อยใจ ร้อยบาง@สุราษฎร์”

วันที่ 30 มิถุนายน 2558 โดย Phusani เทศบาลนครสุราษฎร์ธายี จำนวนผู้เข้าชม 311 ครั้ง

 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดย นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี กล่าวต้อนรับผู้บริหารบริษัท เนชั่นบรอดแคสติ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ

นักปั่นที่มาร่วมงานในกิจกรรม “ร้อยปี ร้อยใจ ร้อยบาง@สุราษฎร์” โดยขบวนนักปั่นออกจากบริเวณศาลหลักเมืองไปตามเส้นทางชุมชน สะพานศรีสุราษฎร์ และร่วมกิจกรรม CSR ปลูกต้นไม้โดยบริษัทมิตซูอิเล็คทริค ณ สวนสาธารณะเกาะลำพู เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี และร่วมอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ได้มีการมอบรางวัลให้กับนักปั่นผู้โชคดีที่ร่วมกิจกรรม ร่วมสร้างสีสันในครั้งนี้ โดยมีคณะผู้บริหารส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารเนชั่น ผู้ประกาศข่าวทีมเนชั่น พิธีกรรายการข่าวข้น คนเนชั่น นายกนก รัตน์วงศ์สกุลและนายธีระ ธัญญไพบูลย์ และนักปั่นจักรยาน กว่า 3,000 คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2558

 

 

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail