ร่วมกิจกรรมครบรอบ ๑๔ ปี รายการแหลงข่าวเช้านี้

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ร่วมกิจกรรมครบรอบ ๑๔ ปี รายการแหลงข่าวเช้านี้ ณ ห้องโถงชั้น ๑ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ร่วมกิจกรรมครบรอบ ๑๔ ปี รายการแหลงข่าวเช้านี้ ณ ห้องโถงชั้น ๑ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้งนี้ยังประกอบด้วยกิจกรรมการจัดนิทรรศการ “แหลงข่าวเช้านี้ จากอดีตสู่ปัจจุบัน” โดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม