ร่วมกิจกรรมครบรอบ ๑๔ ปี รายการแหลงข่าวเช้านี้

วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 โดย admin จำนวนผู้เข้าชม 366 ครั้ง

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ร่วมกิจกรรมครบรอบ ๑๔ ปี รายการแหลงข่าวเช้านี้ ณ ห้องโถงชั้น ๑ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ร่วมกิจกรรมครบรอบ ๑๔ ปี รายการแหลงข่าวเช้านี้ ณ ห้องโถงชั้น ๑ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้งนี้ยังประกอบด้วยกิจกรรมการจัดนิทรรศการ “แหลงข่าวเช้านี้ จากอดีตสู่ปัจจุบัน” โดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

 

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail