สอบราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนสาย ก. ซอยอู่โกหน๋าย

วันที่ 8 เมษายน 2558 โดย ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง จำนวนผู้เข้าชม 70 ครั้ง

ดาวน์โหลดเอกสาร

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี