กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลซื้อประกวดราคาซื้อรถบรรทุกติดตั้งชุดยกไฮโดรลิก พร้อมตู้คอนเทนเนอร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ดาวน์โหลดเอกสาร