กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประกวดราคาซื้อ รถ 6 ล้อ เทท้าย ขนาดไม่น้อยกว่า 4 ตัน ติดตั้งเครนสลิง จำนวน 1 คัน

ดาวน์โหลดเอกสาร