กิจกรรมการบริการค่ายวิชาการภาษาพัฒนาสู่อาเซียน

วันที่ 15 มกราคม 2558 โดย admin จำนวนผู้เข้าชม 232 ครั้ง

นางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีกิจกรรม การบริการค่ายวิชาการภาษาพัฒนาสู่อาเซียน เพื่อจุดประกายนักเรียนรักภาษาอังกฤษ

เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘ นำโดยนางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีกิจกรรม การบริการค่ายวิชาการภาษาพัฒนาสู่อาเซียน เพื่อจุดประกายนักเรียนรักภาษาอังกฤษ ทั้ง ๔ ทักษะ คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน ทั้งนี้ยังมีคณะผู้บริหาร คณะครู วิทยากรจากสมาคมเก่า เอ เอฟ เอส ประเทศไทย พนักงานเทศบาล นักเรียนในสังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุมสุวรรณกูล โรงเรียนเทศบาล ๕

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail