เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีร่วมเป็นเจ้าภาพเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านการคลังท้องถิ่น

นายเอกพจน์ ยอดพินิจ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมในการร่วมเป็นเจ้าภาพโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพบุคลากรด้านการคลังท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๗

เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี นายเอกพจน์ ยอดพินิจ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมในการร่วมเป็นเจ้าภาพโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านการคลังท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๗ ซึ่งจะมีการจัดอบรมระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประกายเพชร โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า โดยได้มอบหมายหน้าที่ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมจัดระเบียบในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีเพื่อต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม