เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีประชุมเตรียมการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ประจำปี ๒๕๕๘

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อหารือการเตรียมความพร้อมการจัดงาน ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่และมอบหมายภารกิจให้กับฝ่ายต่างๆ นำไปดำเนินการต่อไป

เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อหารือการเตรียมความพร้อมการจัดงาน ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่และมอบหมายภารกิจให้กับฝ่ายต่างๆ นำไปดำเนินการต่อไป โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล คณะครูสังกัดเทศบาล พนักงานเทศบาล หน่วยงานภายนอก และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุมชั้น ๒ สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี