เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีประชุมเตรียมการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ประจำปี ๒๕๕๘

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 โดย admin จำนวนผู้เข้าชม 179 ครั้ง

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อหารือการเตรียมความพร้อมการจัดงาน ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่และมอบหมายภารกิจให้กับฝ่ายต่างๆ นำไปดำเนินการต่อไป

เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อหารือการเตรียมความพร้อมการจัดงาน ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่และมอบหมายภารกิจให้กับฝ่ายต่างๆ นำไปดำเนินการต่อไป โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล คณะครูสังกัดเทศบาล พนักงานเทศบาล หน่วยงานภายนอก และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุมชั้น ๒ สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail