เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีต้อนรับแพทย์อาสาให้บริการตรวจรักษาโรค

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานีพร้อมคณะผู้บริหาร มอบกระเช้าต้อนรับ นายแพทย์จารุ เตชะศรินทร์ แพทย์อาสาที่มีความประสงค์ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการรักษาโรคต่าง ๆ

เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานีพร้อมคณะผู้บริหาร มอบกระเช้าต้อนรับ นายแพทย์จารุ เตชะศรินทร์ แพทย์อาสาที่มีความประสงค์ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการรักษาโรคต่าง ๆ โดยให้บริการ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๕๗ จนถึงปัจจุบันในวันศุกร์ ช่วงเช้า ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข บึงขุนทะเล