ร่วมอวยพรผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์ธานี นายสุชาติ หงส์ทอง

นางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลร่วมอวยพรเนื่องในโอกาศโยกย้ายเปลี่ยนโรงเรียนของท่าน ผอ.สุชาติ หงส์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ปัจจุบันได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งเป็น ผู้อำนวยการโรงเรียนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลร่วมอวยพรเนื่องในโอกาศโยกย้ายเปลี่ยนโรงเรียนของท่าน ผอ.สุชาติ หงส์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน สุราษฎร์พิทยา ปัจจุบันได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งเป็น ผู้อำนวยการโรงเรียนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้งนี้มีคณะผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนต่างๆ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วม ณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี