ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านการคลังท้องถิ่น ปี ๒๕๕๗

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2557 โดย admin จำนวนผู้เข้าชม 181 ครั้ง

นายเอกพจน์ ยอดพินิจ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี นำคณะพนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับฟังการบรรยาย เรื่อง ทิศทางการบริหารงานบุคคล : นักการคลังท้องถิ่น

1669923_802178413157903_6243653109762856514_o

เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นายเอกพจน์ ยอดพินิจ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี นำคณะพนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับฟังการบรรยาย เรื่อง ทิศทางการบริหารงานบุคคล : นักการคลังท้องถิ่น ภายใต้โครงการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านการคลังท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๗ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จ.สุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail