ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านการคลังท้องถิ่น ปี ๒๕๕๗

นายเอกพจน์ ยอดพินิจ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี นำคณะพนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับฟังการบรรยาย เรื่อง ทิศทางการบริหารงานบุคคล : นักการคลังท้องถิ่น

1669923_802178413157903_6243653109762856514_o

เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นายเอกพจน์ ยอดพินิจ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี นำคณะพนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับฟังการบรรยาย เรื่อง ทิศทางการบริหารงานบุคคล : นักการคลังท้องถิ่น ภายใต้โครงการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านการคลังท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๗ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จ.สุราษฎร์ธานี