ประกวดราคาจ้างขนย้ายมูลฝอยไปกำจัดพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1,450 เที่ยว ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ดาวน์โหลดเอกสาร