การกำหนดตรวจรับงานจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) งวดที่ 5 งวดที่ 6 และงวดที่ 7

ดาวน์โหลดเอกสาร