เปิดงานประเพณีชักพระฯ “ไหว้พระร้อยวัด มหัศจรรย์เมืองคนดี”

วันที่ 9 ตุลาคม 2557 โดย admin จำนวนผู้เข้าชม 1007 ครั้ง

นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมชมขบวนแห่รถพนมพระ เรือพนมพระ ในพิธีเปิดงานประเพณีชักพระ ทอดผ้าป่า และแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ประจำปี ๒๕๕๗

เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ บริเวณสะพานนริศ นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมชมขบวนแห่รถพนมพระ เรือพนมพระ ในพิธีเปิดงานประเพณีชักพระ ทอดผ้าป่า และแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ประจำปี ๒๕๕๗ โดยมีนายอวยชัย อินทร์นาค รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิด พร้อมมอบโล่รางวัลและเงินรางวัลให้กับผู้ชนะการประกวดพุ่มผ้าป่าประเภทสถาบัน และประเภทประชาชน และมอบโล่แสดงความขอบคุณให้กับผู้สนับสนุนงานประเพณีชักพระฯ นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี กล่าวรายงาน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ผู้นำท้องถิ่น และประชาชน เข้าร่วมชมงานเป็นจำนวนมาก ซึ่งในปีนี้มีขบวนแห่รถพนมพระจากวัดต่างๆ ที่ตกแต่งอย่างงดงาม ตระการตา เข้าร่วมงานจำนวน ๑๒๔ วัด และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามาร่วมทำบุญเรือพนมพระ ดังคำขวัญที่ว่า “เที่ยวเมืองร้อยเกาะ เลาะคลองร้อยสาย ไหว้พระร้อยวัด มหัศจรรย์เมืองคนดี” มาร่วมสืบสานงานประเพณีท้องถิ่นของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๕ – ๑๓ ตุลาคมนี้

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail