เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีร่วมกิจกรรมเดินธูป ในงานเทศกาลกินเจ

วันที่ 3 ตุลาคม 2557 โดย admin จำนวนผู้เข้าชม 486 ครั้ง

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีร่วมกิจกรรมเดินธูป ในงานเทศกาลกินเจ ณ มูลนิธิกุศลศรัทธา

เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี นำโดยนายสุฟ้าง แซ่หว่อง รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และประชาชนจำนวนมาก ร่วมกิจกรรมเดินธูป ในงานเทศกาลกินเจ ณ มูลนิธิกุศลศรัทธา

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail