เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีร่วมกิจกรรมเดินธูป ในงานเทศกาลกินเจ

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีร่วมกิจกรรมเดินธูป ในงานเทศกาลกินเจ ณ มูลนิธิกุศลศรัทธา

เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี นำโดยนายสุฟ้าง แซ่หว่อง รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และประชาชนจำนวนมาก ร่วมกิจกรรมเดินธูป ในงานเทศกาลกินเจ ณ มูลนิธิกุศลศรัทธา