เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีร่วมบันทึกเทป NBT วันนี้ ตอน“หัวใจของการจัดงาน 4 โซน งานชักพระปี ๕๗

นายเอกพจน์ ยอดพินิจ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี บันทึกเทปรายการ NBT วันนี้ประเด็นเรื่อง “หัวใจของการจัดงาน ๔ โซน งานชักพระปี ๕๗” เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์งานประเพณีชักพระฯ

เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ นายเอกพจน์ ยอดพินิจ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี บันทึกเทปรายการ NBT วันนี้ประเด็นเรื่อง “หัวใจของการจัดงาน ๔ โซน งานชักพระปี ๕๗” เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์งานประเพณีชักพระฯ โดยกำหนดจัดขึ้นในวันที่ ๕ – ๑๓ ตุลาคมนี้ ตลอดจนภาพรวมในการเตรียมงานชักพระทอดผ้าป่าให้คงอยู่สืบไป ติดตามชมออกอากาศในวันจันทร์ที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๕.๓๐ – ๑๕.๕๕ น. ณ ช่อง NBT