เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีร่วมบันทึกเทป NBT วันนี้ ตอน“หัวใจของการจัดงาน 4 โซน งานชักพระปี ๕๗

วันที่ 3 ตุลาคม 2557 โดย admin จำนวนผู้เข้าชม 124 ครั้ง

นายเอกพจน์ ยอดพินิจ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี บันทึกเทปรายการ NBT วันนี้ประเด็นเรื่อง “หัวใจของการจัดงาน ๔ โซน งานชักพระปี ๕๗” เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์งานประเพณีชักพระฯ

เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ นายเอกพจน์ ยอดพินิจ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี บันทึกเทปรายการ NBT วันนี้ประเด็นเรื่อง “หัวใจของการจัดงาน ๔ โซน งานชักพระปี ๕๗” เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์งานประเพณีชักพระฯ โดยกำหนดจัดขึ้นในวันที่ ๕ – ๑๓ ตุลาคมนี้ ตลอดจนภาพรวมในการเตรียมงานชักพระทอดผ้าป่าให้คงอยู่สืบไป ติดตามชมออกอากาศในวันจันทร์ที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๕.๓๐ – ๑๕.๕๕ น. ณ ช่อง NBT

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail