เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีจัดพิธีฉลองถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี ๒๕๕๗

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีจัดขบวนแห่ถ้วยพระราชทานฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารรี ในงานประเพณีชักพระฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี ๒๕๕๗

เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีจัดขบวนแห่ถ้วยพระราชทานฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารรี ในงานประเพณีชักพระฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี ๒๕๕๗ ได้รับเกียรติจากนายอวยชัย อินทร์นาค รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานพิธีเปิดขบวนเริ่มจากสำนักงานเทศบาลฯ ไปตามถนนสายหลักจนถึงบริเวณพิธีหน้าศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี นำโดยนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี /นายเอกพจน์ ยอดพินิจ /นางพิพิศน์ วัฒนาวีระชัย /นายสุฟ้าง แซ่หว่อง รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานีและนายสันติ นุ้ยเมือง รองประธานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ได้อัญเชิญถ้วยพระราชทานฯวางบนแท่นหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และร่วมชมกิจกรรมฉลองถ้วยพระราชทานฯ มีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล อสม. ประชาชน คณะครูและนักเรียนสังกัดโรงเรียนเทศบาล เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ณ บริเวณพิธีหน้าศาลากลาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี