รุดดับเพลิงอาคารกิ้มเอ้ง ค้าวัสดุ บริเวณถนนคนเดิน

วันที่ 1 ตุลาคม 2557 โดย admin จำนวนผู้เข้าชม 276 ครั้ง

นายเอกพจน์ ยอดพินิจ นายทรงยศ ยอดดนตรี รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พ.ต.อ.สุวัฒน์ สุขศรี ผกก.สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี รุดลงพื้นที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ ร้านกิมเอ้งค้าวัสดุ อาคาร 3 ชั้น เลขที่ 4 ถ.ศรีตาปี (ถนนคนเดิน) ต.ตลาด

เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลาประมาณ ๑๒.๓๐ น. นายเอกพจน์ ยอดพินิจ นายทรงยศ ยอดดนตรี รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พ.ต.อ.สุวัฒน์ สุขศรี ผกก.สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี รุดลงพื้นที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ ร้านกิมเอ้งค้าวัสดุ อาคาร ๓ ชั้น เลขที่ ๔ ถ.ศรีตาปี (ถนนคนเดิน) ต.ตลาด ซึ่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีได้ระดมรถดับเพลิงเข้าฉีดน้ำเพื่อควบคุมเพลิง โดยใช้เวลาประมาณ ๓๐ นาที จึงสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้อย่างรวดเร็ว และทำการดับเพลิงจนเพลิงสงบอย่างเรียบร้อยในเวลาต่อมา

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail