พิธีเปิดการแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานฯ ปี ๕๗

วันที่ 8 ตุลาคม 2557 โดย admin จำนวนผู้เข้าชม 438 ครั้ง

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดพิธีเปิดการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ ริมเขื่อนแม่น้ำตาปี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดพิธีเปิดการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โดยมีนายก่อเกียรติ อินทรักษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายเอกพจน์ ยอดพินิจ นายสุฟ้าง แซ่หว่อง รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นผู้อัญเชิญถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ วางบนแท่นหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทั้งนี้นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี กล่าวรายงาน นายธานี เทือกสุบรรณ เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เนื่องในงานประเพณีชักพระฯ โดยมีสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และประชาชนเข้าร่วมพิธีเปิด และขอเชิญชวนร่วมชมการแข่งขันเรือยาวจะมีถึงวันที่ ๙ ตุลาคมนี้ ณ ริมเขื่อนแม่น้ำตาปี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail