พิธีเปิดการแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานฯ ปี ๕๗

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดพิธีเปิดการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ ริมเขื่อนแม่น้ำตาปี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดพิธีเปิดการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โดยมีนายก่อเกียรติ อินทรักษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายเอกพจน์ ยอดพินิจ นายสุฟ้าง แซ่หว่อง รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นผู้อัญเชิญถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ วางบนแท่นหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทั้งนี้นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี กล่าวรายงาน นายธานี เทือกสุบรรณ เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เนื่องในงานประเพณีชักพระฯ โดยมีสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และประชาชนเข้าร่วมพิธีเปิด และขอเชิญชวนร่วมชมการแข่งขันเรือยาวจะมีถึงวันที่ ๙ ตุลาคมนี้ ณ ริมเขื่อนแม่น้ำตาปี