พิธีบวงสรวงเรืออัญเชิญถ้วยพระราชทานฯ งานประเพณีชักพระฯ

วันที่ 7 ตุลาคม 2557 โดย admin จำนวนผู้เข้าชม 659 ครั้ง

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยนายเอกพจน์ ยอดพินิจ นายสุฟ้าง แซ่หว่อง และนายทรงยศ ยอดดนตรี รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีบวงสรวงเรือเจ้าแม่ตาปี เรือเ่จ้าแม่ธารทิพย์ และเรือเจ้าแม่จามเทวี

เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ วัดกลางใหม่ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยนายเอกพจน์ ยอดพินิจ นายสุฟ้าง แซ่หว่อง และนายทรงยศ ยอดดนตรี รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีบวงสรวงเรือเจ้าแม่ตาปี เรือเ่จ้าแม่ธารทิพย์ และเรือเจ้าแม่จามเทวี เรือ ๓ ลำที่จะสำหรับใช้ในการอัญเชิญถ้วยพระราชทานฯ ในพิธีเปิดการแข่งขันเรือยาวฯ ในวันพุธที่ ๘ ตุลาคมนี้ ซึ่งจะมีพิธีเปิดเวลา ๐๘.๓๐ ณ ริมเขื่อนแม่น้ำตาปี ขอเชิญพี่น้องประชาชนร่วมชมพิธีเปิดและการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานฯ ระหว่างวันที่ ๗ – ๙ ตุลาคมนี้ ณ ริมเขื่อนแม่น้ำตาปี

 

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail