พิธีบวงสรวงเรืออัญเชิญถ้วยพระราชทานฯ งานประเพณีชักพระฯ

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยนายเอกพจน์ ยอดพินิจ นายสุฟ้าง แซ่หว่อง และนายทรงยศ ยอดดนตรี รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีบวงสรวงเรือเจ้าแม่ตาปี เรือเ่จ้าแม่ธารทิพย์ และเรือเจ้าแม่จามเทวี

เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ วัดกลางใหม่ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยนายเอกพจน์ ยอดพินิจ นายสุฟ้าง แซ่หว่อง และนายทรงยศ ยอดดนตรี รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีบวงสรวงเรือเจ้าแม่ตาปี เรือเ่จ้าแม่ธารทิพย์ และเรือเจ้าแม่จามเทวี เรือ ๓ ลำที่จะสำหรับใช้ในการอัญเชิญถ้วยพระราชทานฯ ในพิธีเปิดการแข่งขันเรือยาวฯ ในวันพุธที่ ๘ ตุลาคมนี้ ซึ่งจะมีพิธีเปิดเวลา ๐๘.๓๐ ณ ริมเขื่อนแม่น้ำตาปี ขอเชิญพี่น้องประชาชนร่วมชมพิธีเปิดและการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานฯ ระหว่างวันที่ ๗ – ๙ ตุลาคมนี้ ณ ริมเขื่อนแม่น้ำตาปี