บริษัทหาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) สนับสนุนงานชักพระฯ ๕๗

วันที่ 6 ตุลาคม 2557 โดย admin จำนวนผู้เข้าชม 310 ครั้ง

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมสนับสนุนงบประมาณ เสื้อและสินค้าในเครือหาดทิพย์ เพื่อร่วมจัดงานประเพณีชักพระ ทอดผ้าป่า และแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี ๒๕๕๗

เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมสนับสนุนงบประมาณ เสื้อและสินค้าในเครือหาดทิพย์ เพื่อร่วมจัดงานประเพณีชักพระ ทอดผ้าป่า และแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๕ – ๑๓ ตุลาคมนี้ โดยมีนางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย นายสุฟ้าง แซ่หว่อง นายทรงยศ ยอดดนตรี รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี และรองปลัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

 

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail