บริษัทหาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) สนับสนุนงานชักพระฯ ๕๗

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมสนับสนุนงบประมาณ เสื้อและสินค้าในเครือหาดทิพย์ เพื่อร่วมจัดงานประเพณีชักพระ ทอดผ้าป่า และแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี ๒๕๕๗

เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมสนับสนุนงบประมาณ เสื้อและสินค้าในเครือหาดทิพย์ เพื่อร่วมจัดงานประเพณีชักพระ ทอดผ้าป่า และแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๕ – ๑๓ ตุลาคมนี้ โดยมีนางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย นายสุฟ้าง แซ่หว่อง นายทรงยศ ยอดดนตรี รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี และรองปลัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี