นายกเทศมนตรีร่วมออกรายการแหลงข่าวเช้านี้สัญจร

วันที่ 7 ตุลาคม 2557 โดย admin จำนวนผู้เข้าชม 118 ครั้ง

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ร่วมออกรายการแหลงข่าวเช้านี้สัญจร พร้อมด้วยนายอำเภอกาญจนดิษฐ์ เจ้าคณะจังหวัด นายกเทศบาลตำบลท่าทอง พูดคุยประเด็นเรื่อง “วิธีการทำขนมต้ม”

เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ร่วมออกรายการแหลงข่าวเช้านี้สัญจร พร้อมด้วยนายอำเภอกาญจนดิษฐ์ เจ้าคณะจังหวัด นายกเทศบาลตำบลท่าทอง พูดคุยประเด็นเรื่อง “วิธีการทำขนมต้ม” เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์งานประเพณีชักพระฯ โดยงานจะกำหนดจัดขึ้นในวันที่ ๕ – ๑๓ ตุลาคมนี้ ตลอดจนภาพรวมในการจัดงานประเพณีชักพระทอดผ้าป่าให้คงอยู่สืบไป ณ วัดท่าไทร

 

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail