นายกเทศมนตรีร่วมออกรายการแหลงข่าวเช้านี้สัญจร

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ร่วมออกรายการแหลงข่าวเช้านี้สัญจร พร้อมด้วยนายอำเภอกาญจนดิษฐ์ เจ้าคณะจังหวัด นายกเทศบาลตำบลท่าทอง พูดคุยประเด็นเรื่อง “วิธีการทำขนมต้ม”

เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ร่วมออกรายการแหลงข่าวเช้านี้สัญจร พร้อมด้วยนายอำเภอกาญจนดิษฐ์ เจ้าคณะจังหวัด นายกเทศบาลตำบลท่าทอง พูดคุยประเด็นเรื่อง “วิธีการทำขนมต้ม” เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์งานประเพณีชักพระฯ โดยงานจะกำหนดจัดขึ้นในวันที่ ๕ – ๑๓ ตุลาคมนี้ ตลอดจนภาพรวมในการจัดงานประเพณีชักพระทอดผ้าป่าให้คงอยู่สืบไป ณ วัดท่าไทร