“ทำบุญตักบาตร” สามเณร ๑๕ รูป

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรม “ทำบุญตักบาตร” สามเณร จำนวน ๑๕ รูป จากวัดสามัคคีผดุงพันธ์ โดยมีนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ร่วมทำบุญตักบาตร

เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรม “ทำบุญตักบาตร” สามเณร จำนวน ๑๕ รูป จากวัดสามัคคีผดุงพันธ์ โดยมีนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ร่วมทำบุญตักบาตรโดยเน้นเป็นเครื่องมือ เครื่องใช้ทำความสะอาด เช่น ผงซักฟอก น้ำยาปรับผ้านุ่ม เป็นต้น ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี