“ทำบุญตักบาตร” สามเณร ๑๕ รูป

วันที่ 20 ตุลาคม 2557 โดย admin จำนวนผู้เข้าชม 289 ครั้ง

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรม “ทำบุญตักบาตร” สามเณร จำนวน ๑๕ รูป จากวัดสามัคคีผดุงพันธ์ โดยมีนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ร่วมทำบุญตักบาตร

เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรม “ทำบุญตักบาตร” สามเณร จำนวน ๑๕ รูป จากวัดสามัคคีผดุงพันธ์ โดยมีนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ร่วมทำบุญตักบาตรโดยเน้นเป็นเครื่องมือ เครื่องใช้ทำความสะอาด เช่น ผงซักฟอก น้ำยาปรับผ้านุ่ม เป็นต้น ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail