เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีร่วมทีม VIP แข่งขันฟุตบอลกับทีมดารา ในกีฬาอบจ.คัพ ครั้งที่ ๑

นายวันชัย ภักดีศรีสันติกุล เลขานุการนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ร่วมแข่งขันฟุตบอล นัดพิเศษ ระหว่างทีมทีมดารา(แมงปอล้อคลื่น) VS ผู้นำ (VIP) ในพิธีปิดฟุตบอลอบจ.คัพ เชื่อมความสัมพันธ์

เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๗ นายวันชัย ภักดีศรีสันติกุล เลขานุการนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ร่วมแข่งขันฟุตบอล นัดพิเศษ ระหว่างทีมทีมดารา(แมงปอล้อคลื่น) VS ผู้นำ (VIP) ในพิธีปิดฟุตบอลอบจ.คัพ เชื่อมความสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ (ระดับจังหวัด) ซึ่งทำการแข่งขันระหว่างวันที่ ๘ – ๑๔ กันยายน ๒๕๕๗ ประเภทการแข่งขัน ๑.ประเภทผู้นำท้องถิ่น ๒.ประเภทประชาชนทั่วไป ๓.ประเภทอายุไม่เกิน ๑๒ ปี ๔.ประเภทอายุไม่เกิน ๑๔ ปี ๕.ประเภทอายุไม่เกิน ๑๖ ปี ทั้งนี้โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศประเภทรุ่นอายุไม่เกิน ๑๖ ปี พร้อมรับประกาศนียบัตรผู้เล่นดีเด่นในแต่ละตำแหน่ง โดยมีนายทนงศักดิ์ ทวีทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานมอบและปิดการแข่งขัน ณ สนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี