เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีร่วมทีม VIP แข่งขันฟุตบอลกับทีมดารา ในกีฬาอบจ.คัพ ครั้งที่ ๑

วันที่ 15 กันยายน 2557 โดย admin จำนวนผู้เข้าชม 438 ครั้ง

นายวันชัย ภักดีศรีสันติกุล เลขานุการนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ร่วมแข่งขันฟุตบอล นัดพิเศษ ระหว่างทีมทีมดารา(แมงปอล้อคลื่น) VS ผู้นำ (VIP) ในพิธีปิดฟุตบอลอบจ.คัพ เชื่อมความสัมพันธ์

เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๗ นายวันชัย ภักดีศรีสันติกุล เลขานุการนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ร่วมแข่งขันฟุตบอล นัดพิเศษ ระหว่างทีมทีมดารา(แมงปอล้อคลื่น) VS ผู้นำ (VIP) ในพิธีปิดฟุตบอลอบจ.คัพ เชื่อมความสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ (ระดับจังหวัด) ซึ่งทำการแข่งขันระหว่างวันที่ ๘ – ๑๔ กันยายน ๒๕๕๗ ประเภทการแข่งขัน ๑.ประเภทผู้นำท้องถิ่น ๒.ประเภทประชาชนทั่วไป ๓.ประเภทอายุไม่เกิน ๑๒ ปี ๔.ประเภทอายุไม่เกิน ๑๔ ปี ๕.ประเภทอายุไม่เกิน ๑๖ ปี ทั้งนี้โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศประเภทรุ่นอายุไม่เกิน ๑๖ ปี พร้อมรับประกาศนียบัตรผู้เล่นดีเด่นในแต่ละตำแหน่ง โดยมีนายทนงศักดิ์ ทวีทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานมอบและปิดการแข่งขัน ณ สนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail