เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีต้อนรับคณะเทศบาลตำบลตันหยงมัส จ.นราธิวาส

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ร่วมต้อนรับคณะเทศบาลตำบลตันหยงมัส จังหวัดนราธิวาส จำนวน 110 คน ศึกษาดูงานด้านกิจกรรมโรงเรียน(อสม.) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๗ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ร่วมต้อนรับคณะเทศบาลตำบลตันหยงมัส จังหวัดนราธิวาส จำนวน ๑๑๐ คน ศึกษาดูงานด้านกิจกรรมโรงเรียน(อสม.) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ทั้งนี้มีการบรรยายสรุปโดยคณะอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เพื่อเพิ่มพูนความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์นำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานต่อไป โดยมีอสม.เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี พร้อมพนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมต้อนรับ ณ สวนอาหารป๊อปอายวิภาวดี