เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีต้อนรับคณะเทศบาลตำบลตันหยงมัส จ.นราธิวาส

วันที่ 4 กันยายน 2557 โดย admin จำนวนผู้เข้าชม 202 ครั้ง

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ร่วมต้อนรับคณะเทศบาลตำบลตันหยงมัส จังหวัดนราธิวาส จำนวน 110 คน ศึกษาดูงานด้านกิจกรรมโรงเรียน(อสม.) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๗ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ร่วมต้อนรับคณะเทศบาลตำบลตันหยงมัส จังหวัดนราธิวาส จำนวน ๑๑๐ คน ศึกษาดูงานด้านกิจกรรมโรงเรียน(อสม.) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ทั้งนี้มีการบรรยายสรุปโดยคณะอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เพื่อเพิ่มพูนความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์นำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานต่อไป โดยมีอสม.เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี พร้อมพนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมต้อนรับ ณ สวนอาหารป๊อปอายวิภาวดี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail