เกษียณอายุราชการครูโรงเรียนเทศบาล ๓

วันที่ 22 กันยายน 2557 โดย admin จำนวนผู้เข้าชม 364 ครั้ง

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ร่วมงานเกษียณอายุราชการครูวีระชัย กรวยทองกุล โรงเรียนเทศบาล3 (ตลาดล่าง) เพื่อแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ

เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗ นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ร่วมงานเกษียณอายุราชการครูวีระชัย กรวยทองกุล โรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง) เพื่อแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครูสังกัดเทศบาล พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วม ณ โรงแรมเคพาร์ค

 

 

 

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail