เกษียณอายุราชการครูโรงเรียนเทศบาล ๓

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ร่วมงานเกษียณอายุราชการครูวีระชัย กรวยทองกุล โรงเรียนเทศบาล3 (ตลาดล่าง) เพื่อแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ

เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗ นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ร่วมงานเกษียณอายุราชการครูวีระชัย กรวยทองกุล โรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง) เพื่อแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครูสังกัดเทศบาล พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วม ณ โรงแรมเคพาร์ค