สอบราคาจ้างจัดการแสดงแสง สี เสียง ประกอบรถพนมพระ ในพิธีฉลองถ้วยพระราชทานฯ อย่างสมพระเกียรติ บริเวณหน้าศาลากลาง

ดาวน์โหลดเอกสาร