รายการแหลงข่าวเช้านี้ เชิญชวนออกพรรษาสุราษฎร์ธานี ๕ – ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๗

วันที่ 16 กันยายน 2557 โดย admin จำนวนผู้เข้าชม 136 ครั้ง

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ร่วมบันทึกเทปรายการ แหลงข่าวเช้านี้ พูดคุยเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการจัดงาน ออกพรรษาสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ร่วมบันทึกเทปรายการ แหลงข่าวเช้านี้ พูดคุยเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการจัดงาน ออกพรรษาสุราษฎร์ธานี “ขอเชิญเที่ยวงานประเพณี ชักพระ ทอดผ้าป่า แข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานฯ พบกับพุ่มผ้าป่า และเรือพนมพระ หนึ่งเดียวในโลก” โดยกำหนดจัดงานในวันที่ ๕ – ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ เพื่อสร้างสุราษฎร์ธานี เมืองคนดีที่น่าอยู่ และรักษาประเพณีอันดีงามให้ยั่งยืนสืบไป ณ NBT สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail