รายการแหลงข่าวเช้านี้ เชิญชวนออกพรรษาสุราษฎร์ธานี ๕ – ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๗

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ร่วมบันทึกเทปรายการ แหลงข่าวเช้านี้ พูดคุยเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการจัดงาน ออกพรรษาสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ร่วมบันทึกเทปรายการ แหลงข่าวเช้านี้ พูดคุยเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการจัดงาน ออกพรรษาสุราษฎร์ธานี “ขอเชิญเที่ยวงานประเพณี ชักพระ ทอดผ้าป่า แข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานฯ พบกับพุ่มผ้าป่า และเรือพนมพระ หนึ่งเดียวในโลก” โดยกำหนดจัดงานในวันที่ ๕ – ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ เพื่อสร้างสุราษฎร์ธานี เมืองคนดีที่น่าอยู่ และรักษาประเพณีอันดีงามให้ยั่งยืนสืบไป ณ NBT สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี