พิธีเปิดกิจกรรมปั่นจักรยานสืบสานประเพณีชักพระฯ ๕๗

วันที่ 28 กันยายน 2557 โดย admin จำนวนผู้เข้าชม 196 ครั้ง

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ประธานเปิดกิจกรรมปั่นจักรยานสืบสานประเพณีชักพระ ทอดผ้าป่า และแข่งเรือยาว ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีประจำปี ๒๕๕๗

เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๗ นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ประธานเปิดกิจกรรมปั่นจักรยานสืบสานประเพณีชักพระ ทอดผ้าป่า และแข่งเรือยาว ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีประจำปี ๒๕๕๗ โดยมีนายคณิต ศิรินุพงศ์ ประธานชมรมจักรยานสุราษฎร์ธานีกล่าวรายงาน เพื่อประชาสัมพันธ์งานประเพณีชักพระฯ และนำนักท่องเที่ยวเยี่ยมชม รถพนมพระ และเรือพนมพระ ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายเอกพจน์ ยอดพินิจ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานีคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ชมรมจักรยาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วม ณ สนามหน้าเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail