พิธีเปิดกิจกรรมปั่นจักรยานสืบสานประเพณีชักพระฯ ๕๗

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ประธานเปิดกิจกรรมปั่นจักรยานสืบสานประเพณีชักพระ ทอดผ้าป่า และแข่งเรือยาว ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีประจำปี ๒๕๕๗

เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๗ นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ประธานเปิดกิจกรรมปั่นจักรยานสืบสานประเพณีชักพระ ทอดผ้าป่า และแข่งเรือยาว ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีประจำปี ๒๕๕๗ โดยมีนายคณิต ศิรินุพงศ์ ประธานชมรมจักรยานสุราษฎร์ธานีกล่าวรายงาน เพื่อประชาสัมพันธ์งานประเพณีชักพระฯ และนำนักท่องเที่ยวเยี่ยมชม รถพนมพระ และเรือพนมพระ ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายเอกพจน์ ยอดพินิจ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานีคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ชมรมจักรยาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วม ณ สนามหน้าเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี