ประชุมเชิงปฎิบัติการการพัฒนาเครื่องแต่งกายของวงดนตรีลูกทุ่ง

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมเชิงปฎิบัติการการพัฒนาเครื่องแต่งกายของวงดนตรี ลูกทุ่ง เพื่อสร้างเอกลักษณ์ด้านวัฒนธรรมของภาคใต้ให้ดำรงอยู่สืบไป

เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมเชิงปฎิบัติการการพัฒนาเครื่องแต่งกายของวงดนตรีลูกทุ่ง เพื่อสร้างเอกลักษณ์ด้านวัฒนธรรมของภาคใต้ให้ดำรงอยู่สืบไป โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนเทศบาล นักเรียน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วม ณ โรงเรียนเทศบาล ๕