ประชุมเชิงปฎิบัติการการพัฒนาเครื่องแต่งกายของวงดนตรีลูกทุ่ง

วันที่ 16 กันยายน 2557 โดย admin จำนวนผู้เข้าชม 169 ครั้ง

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมเชิงปฎิบัติการการพัฒนาเครื่องแต่งกายของวงดนตรี ลูกทุ่ง เพื่อสร้างเอกลักษณ์ด้านวัฒนธรรมของภาคใต้ให้ดำรงอยู่สืบไป

เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมเชิงปฎิบัติการการพัฒนาเครื่องแต่งกายของวงดนตรีลูกทุ่ง เพื่อสร้างเอกลักษณ์ด้านวัฒนธรรมของภาคใต้ให้ดำรงอยู่สืบไป โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนเทศบาล นักเรียน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วม ณ โรงเรียนเทศบาล ๕

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail