ประชุมประจำเดือนประธานคณะกรรมการชุมชนเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมประจำเดือนประธานคณะกรรมการชุมชน

เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๗ นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมประจำเดือนประธานคณะกรรมการชุมชนและการรายงานผลการดำเนินงานโครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อยกระดับชุมชนปี ๒๕๕๓ ในการรายงานผลการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน ประจำปี ๒๕๕๖ รายงานผลแล้ว ๒๘ ชุมชนและยังไม่ส่งอีก ๑๕ ชุมชน และการรายงานผลการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน ปี ๒๕๕๗ ทั้งนี้ได้มีการพูดคุยการจัดงานประเพณีชักพระทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาว ประจำปี ๒๕๕๗ โดยมีประธานคณะกรรมการชุมชน พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุมชั้น ๒ สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี