ประชุมประจำเดือนประธานคณะกรรมการชุมชนเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

วันที่ 5 กันยายน 2557 โดย admin จำนวนผู้เข้าชม 174 ครั้ง

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมประจำเดือนประธานคณะกรรมการชุมชน

เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๗ นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมประจำเดือนประธานคณะกรรมการชุมชนและการรายงานผลการดำเนินงานโครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อยกระดับชุมชนปี ๒๕๕๓ ในการรายงานผลการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน ประจำปี ๒๕๕๖ รายงานผลแล้ว ๒๘ ชุมชนและยังไม่ส่งอีก ๑๕ ชุมชน และการรายงานผลการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน ปี ๒๕๕๗ ทั้งนี้ได้มีการพูดคุยการจัดงานประเพณีชักพระทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาว ประจำปี ๒๕๕๗ โดยมีประธานคณะกรรมการชุมชน พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุมชั้น ๒ สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail