บันทึกเทปรายการรอบภูมิภาค ประชาสัมพันธ์งานชักพระ ๕๗

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี บันทึกเทปรายการ รอบภูมิภาค ตอน “ไหว้พระร้อยวัด มหัศจรรย์เมืองคนดี สุราษฎร์ธานี” เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์งานประเพณีชักพระฯ ๕๗ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ ๕ –  ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำตาปี และบริเวณสะพานนริศ

เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ ณ วัดโพธาวาส นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี บันทึกเทปรายการ รอบภูมิภาค ตอน “ไหว้พระร้อยวัด มหัศจรรย์เมืองคนดี สุราษฎร์ธานี” เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์งานประเพณีชักพระฯ ๕๗ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ ๕ –  ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำตาปี และบริเวณสะพานนริศ เป็นการรักษาส่งเสริมประเพณี อันดีงามให้ยั่งยืนสืบไป รวมทั้งเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีของชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในประเทศไทย ตลอดจนเผยแพร่วัฒนธรรมในฐานะประเทศสมาชิกอาเซี่ยน และสามารถติดตามชมรายการรอบภูมิภาคโดยออกอากาศในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๕.๐๕ – ๑๕.๓๐ น. ทางช่อง NBT