บันทึกเทปรายการรอบภูมิภาค ประชาสัมพันธ์งานชักพระ ๕๗

วันที่ 10 กันยายน 2557 โดย admin จำนวนผู้เข้าชม 156 ครั้ง

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี บันทึกเทปรายการ รอบภูมิภาค ตอน “ไหว้พระร้อยวัด มหัศจรรย์เมืองคนดี สุราษฎร์ธานี” เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์งานประเพณีชักพระฯ ๕๗ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ ๕ –  ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำตาปี และบริเวณสะพานนริศ

เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ ณ วัดโพธาวาส นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี บันทึกเทปรายการ รอบภูมิภาค ตอน “ไหว้พระร้อยวัด มหัศจรรย์เมืองคนดี สุราษฎร์ธานี” เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์งานประเพณีชักพระฯ ๕๗ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ ๕ –  ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำตาปี และบริเวณสะพานนริศ เป็นการรักษาส่งเสริมประเพณี อันดีงามให้ยั่งยืนสืบไป รวมทั้งเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีของชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในประเทศไทย ตลอดจนเผยแพร่วัฒนธรรมในฐานะประเทศสมาชิกอาเซี่ยน และสามารถติดตามชมรายการรอบภูมิภาคโดยออกอากาศในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๕.๐๕ – ๑๕.๓๐ น. ทางช่อง NBT

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail