ต้อนรับคณะเทศบาลเมืองปัตตานี

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ร่วมต้อนรับคณะเทศบาลเมืองปัตตานี จำนวน ๑๕๐ คน ศึกษาดูงานด้านขยะของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๗ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ร่วมต้อนรับคณะเทศบาลเมืองปัตตานี จำนวน ๑๕๐ คน ศึกษาดูงานด้านขยะของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เพื่อเสริมสร้างความรู้ พร้อมจัดทำกิจกรรมต่างๆในการส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมีอสม.เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี พร้อมพนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมต้อนรับ ณ วัดโพธาวาส