ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลวังศาลา

วันที่ 4 กันยายน 2557 โดย admin จำนวนผู้เข้าชม 280 ครั้ง

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลวังศาลา จังหวัดกาญจนบุรี

เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๗ นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลวังศาลา จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งนำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่ จำนวน ๘๐ คน เข้าศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายสรุปด้านการบริหารจัดการบุคลากร การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม น้ำเสีย และขยะมูลฝอยของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เพื่อเสริมสร้างประสบการ เรียนรู้กระบวนการใหม่ๆ โดยมีคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมต้อนรับ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail