ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลวังศาลา

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลวังศาลา จังหวัดกาญจนบุรี

เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๗ นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลวังศาลา จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งนำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่ จำนวน ๘๐ คน เข้าศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายสรุปด้านการบริหารจัดการบุคลากร การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม น้ำเสีย และขยะมูลฝอยของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เพื่อเสริมสร้างประสบการ เรียนรู้กระบวนการใหม่ๆ โดยมีคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมต้อนรับ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี