กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้าง ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมเขื่อนแม่น้ำตาปี (ถนนหน้าเมือง) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ดาวน์โหลดเอกสาร