ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานประเพณีชักพระฯ ประจำปี ๒๕๕๗

วันที่ 20 สิงหาคม 2557 โดย admin จำนวนผู้เข้าชม 235 ครั้ง

นายเอกพจน์ ยอดพินิจ รองนายเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ร่วมการประชุมเตรียมการจัดงานประเพณีชักพระ – ทอดผ้าป่า และแข่งเรือยาวฯ ประจำปี ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๕-๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ ในหัวข้อการประกวดพุ่มผ้าป่าพระราชทาน ฝ่ายรถพนมพระ ฝ่ายเรือพนมพระ

เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ นายเอกพจน์ ยอดพินิจ รองนายเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ร่วมการประชุมเตรียมการจัดงานประเพณีชักพระ – ทอดผ้าป่า และแข่งเรือยาวฯ ประจำปี ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๕-๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ ในหัวข้อการประกวดพุ่มผ้าป่าพระราชทาน ฝ่ายรถพนมพระ ฝ่ายเรือพนมพระ เพื่อร่วมหารือและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุราษฎร์ธานี ซึ่งอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงไว้สืบไป โดยมีนายฐานิต พรหมทอง นายอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยฝ่ายตัดสินเรือพนมพระ และวัดที่เกี่ยวข้องกับการส่งเรือพนมพระ ผู้นำท้องถิ่น พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail