ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานประเพณีชักพระฯ ประจำปี ๒๕๕๗

นายเอกพจน์ ยอดพินิจ รองนายเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ร่วมการประชุมเตรียมการจัดงานประเพณีชักพระ – ทอดผ้าป่า และแข่งเรือยาวฯ ประจำปี ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๕-๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ ในหัวข้อการประกวดพุ่มผ้าป่าพระราชทาน ฝ่ายรถพนมพระ ฝ่ายเรือพนมพระ

เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ นายเอกพจน์ ยอดพินิจ รองนายเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ร่วมการประชุมเตรียมการจัดงานประเพณีชักพระ – ทอดผ้าป่า และแข่งเรือยาวฯ ประจำปี ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๕-๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ ในหัวข้อการประกวดพุ่มผ้าป่าพระราชทาน ฝ่ายรถพนมพระ ฝ่ายเรือพนมพระ เพื่อร่วมหารือและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุราษฎร์ธานี ซึ่งอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงไว้สืบไป โดยมีนายฐานิต พรหมทอง นายอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยฝ่ายตัดสินเรือพนมพระ และวัดที่เกี่ยวข้องกับการส่งเรือพนมพระ ผู้นำท้องถิ่น พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี