กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนศรีวิชัย 21 ตั้งแต่สามแยกท่าแขกถึงสะพานข้ามคลองมะขามเตี้ย ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ดาวน์โหลดเอกสาร