การกำหนดตรวจรับงานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายปากน้ำ ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี งวดที่ 6 (งวดสุดท้าย)

ดาวน์โหลดเอกสาร