ประมูลจ้างก่อสร้างท่อระบายน้่ำและผิวจราจรถนนศรีวิชัย 21 ตั้งแต่สามแยกท่าแขกถึงสะพานข้ามคลองมะขามเตี้ยด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ดาวน์โหลดเอกสาร