ประชุมเครือข่ายสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดการประชุมเครือข่ายสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เพื่อแสดงความขอบคุณกรรมการผู้แทนองค์กรภาคเอกชนที่ไม่แสวงหาผลกำไร แก่ผู้ที่กำลังจะพ้นวาระและผู้ที่ได้รับเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่ใหม่ตลอดจนหารือแนวทางการทำงานร่วมกัน เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุมชั้น 2 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี