เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีร่วมแก้ปัญหายาเสพติดในชุมชน “ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน”

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2557 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด โดยมีนายวัชรินทร์ ทองสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดการอบรม ณ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8