เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซ้อมแผนเหตุเพลิงไหม้

วันที่ 25 มิถุนายน 2557 โดย พุทธมนต์ วงศ์กองแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 755 ครั้ง

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับโรงพยาบาลทักษิณทำการฝึกซ้อมแผนเหตุเพลิงไหม้ โดยในครั้งนี้ได้มีการจำลองเหตุการณ์ไฟไหม้ที่ห้องผู้ป่วย บริเวณชั้น 5 เพื่อให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขั้นและลดอัตราการสูญเสียและระงับภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2557 ณ โรงพยาบาลทักษิณ

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail