เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซ้อมแผนเหตุเพลิงไหม้

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับโรงพยาบาลทักษิณทำการฝึกซ้อมแผนเหตุเพลิงไหม้ โดยในครั้งนี้ได้มีการจำลองเหตุการณ์ไฟไหม้ที่ห้องผู้ป่วย บริเวณชั้น 5 เพื่อให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขั้นและลดอัตราการสูญเสียและระงับภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2557 ณ โรงพยาบาลทักษิณ